Bezpečná výška zábradlí podle platných norem

Zábradlí slouží jako bezpečnostní prvek, který chrání osoby před pádem či zabraňuje vstupu do nebezpečného nebo zakázaného prostoru. Norma výšky zábradlí nám určuje jeho správné sestavení, které se liší podle jeho umístění a účelu.

Kde je tedy všude nutno pořídit zábradlí?

Velmi zjednodušeně – všude, kde číhá nebezpečí ohrožující na zdraví a nedochází k omezování provozu, za kterým byla plocha zřízena.

Které prostory jsou osvobozeny od zhotovení zábradlí?

 1. Hloubka volného prostoru je maximálně 3 m a na okraji pochůzné plochy, která je využívaná běžně či málo, je zřetelně označen nepochůzný pás široký alespoň 1500 mm.
 2. Zábradlí omezuje běžný provoz prostoru, pro který bylo zřízeno – například jeviště, nástupiště, nákladové rampy apod.

Jaká je minimální výška zábradlí?

Výška zábradlí se určuje dle dvou faktorů: opory při stoupání a zabránění pádu (Například výška zábradlí na schodišti vychází z průměrné výšky člověka, což je 1750 mm. Ta určí spodní okraj hrudního koše, který je přibližně ve výšce 1100 mm.) Jaká je tedy požadovaná výška zábradlí?

 1. snížená – hloubka volného prostoru je maximálně 3 m – 900 mm,
 2. základní – pokud není povolena snížená výška nebo nařízená větší výška – 1000 mm,
 3. zvýšená
  1. hloubka volného prostoru je minimálně 12 m – 1100 mm
  1. pochůzná plocha se svažuje minimálně 1 m od srázu, který má alespoň 10 ° sklon a výše (pokud nesplňuje podmínku ve 4. bodě)
  1. pokud do prostoru unikají škodlivé látky,
 4. zvláštní – hloubka volného prostoru je minimálně 30 m – 1200 mm.

Jaká je minimální výška madla na schodišti?

Ze zákona je nutno opatřit schodiště či šikmé rampy madlem, které musí mít zaoblené hrany a nesmí mít žádné nebezpečné výstupy. Je nutno zajistit, aby došlo ke správnému uchopení madla, to znamená, že pro dospělého člověka je ideální průřez madla 40 – 50 mm. Madla určená dětem by měla mít průřez 30 – 40 mm. Takto široký průřez umožní uchytit  ¾ madla. Ve veřejných prostorách je minimální výška pro umístění madla 900 mm a maximální 1200 mm. Co se týče prostor určených dětem, je zde nutno dodržet rozestup 400 až 700 mm.

Nyní trochu přehledněji:

v bezbariérových stavbách se šikmými rampami300 mm
prostory určené dětem do 6 let400-500 mm
prostory určené dětem do 12 let600-700 mm
pokud jsou šikmé rampy určeny osobám menšího vzrůstu600-750 mm
výška madla pro dospělé osoby900 mm
výška madla pro osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních s omezenou pohyblivostí1100-1200 mm

Výška zábradlí v rodinném domě

Výška zábradlí v rodinném domě má také své zákonné normy, které je nutné dodržet. Pro snadnější pochopení této problematiky jsme vám základní pravidla sepsali níže.

Výška zábradlí na terase

Výška balkonového zábradlí či výška zábradlí na terase se řídí normou ČSN 74 3305. U rodinných domů obecně platí, že pokud máte umístěnou terasu nebo balkón minimálně 0,8 m nad zemí, musí být opatřena zábradlím. Toto kritérium splňuje většina domů. Většinou se setkáte s alespoň 1 m vysokým zábradlím, pokud však výška umístění balkónu či terasy přesahuje 12 m, je nutné pořídit zábradlí alespoň 1,1 m vysoké.

Výška zábradlí ve společných prostorách bytů

Pokud je zábradlí umístěno v prostorách, ve kterých se pohybují děti nebo v bytových domech, je nutno dodržet následující:

 1. V prostorách určených dětem mohou být mezery v zábradlí maximálně 80 mm.
 2. V bytových prostorách mohou být mezery v zábradlí maximálně 120 mm.
 3. Pokud je zábradlí vyplněno vodorovně, je nutno dodržet mezery maximálně 1200 mm široké.
 4. Zábradlí musí být plné či s tabulovou nebo sloupkovou výplní, také je možno použít mříže.

Skleněné výplně

Čtyřstranné zasklení se samonosným madlem

 • vrstvené bezpečnostní sklo, tepelně vrstvené bezpečnostní sklo či izolační sklo,
 • hloubka uložení minimálně je 12 mm,
 • maximální rozměr je 1100 mm x 2000 mm.

Čtyřstranné zasklení s uchyceným madlem

 • není nutno použít vrstvené bezpečnostní sklo se zpevněnými tabulkami

Čtyřstranné zasklení bez madla

 • vrstvené bezpečnostní sklo

Třístranné a dvoustranné zasklení, případně bodové zasklení

 • vrstvené bezpečnostní sklo,
 • hloubka uložení je minimálně 18 mm,
 • minimální rozměr skla je 500 mm na šířku a maximálně 2000 mm na délku.

Samonosná skleněná zábradlí (s madlem či bez madla)

 • vrstvené bezpečnostní sklo,
 • hloubka uložení je minimálně 100 mm na spodní hraně.

Tyčové výplně

Pochůzná plocha, volný pohyb osob

 • tyče jsou svislé a umístěny ve 45° úhlu a méně, mezera musí být maximálně 80 mm široká,
 • tyče jsou vodorovné a umístěny ve 45° úhlu a více, mezera musí být maximálně 120 mm široká,
 • pokud zábradlí nedisponuje zarážkou, je nutno ponechat mezeru 120 mm.

Pochůzná plocha, omezený pohyb osob

 • platí zde stejná pravidla jako u pochůzných ploch určených k volnému pohybu osob,
 • pokud zábradlí disponuje zarážkou a je umístěno 350–500 mm od spodní tyče, je možno pracovat s dvoutyčovou výplní,
 • ve vlhkých interiérech se zarážkou, která je umístěna maximálně 350 mm od spodní tyče, se doporučuje použít vícetyčová nebo jiná výplň,
 • v jiných prostorách, která nemají zarážku a jsou umístěna maximálně 250 mm od spodního okraje pochůzné plochy, se doporučuje použít vícetyčová nebo jiná výplň.

Pokud umisťujete zábradlí do chráněné únikové cesty, musí být nehořlavé. Výjimkou jsou madla, která nemusí tuto podmínku splňovat a mohou být vyrobena ze dřeva.

Konstrukce zábradlí musí být odolná vůči korozi, otřesům a atmosférickým vlivům.

Každé schodišťové rameno musí mít jak zábradlí, tak i přidržovací madlo alespoň na jedné straně. Aby bylo uchopení madla bezpečné, musí být umístěno alespoň 60 mm od stěny.

A pozor! Pokud hrozí nebezpečí podklouznutí pod zábradlím, je nutno pořídit pod celou délku zábradlí minimálně 100 mm vysokou lištu.

Nejvíce vás zajímá

Kde je nutné instalovat zábradlí podle platných norem?

Všude tam, kde hrozí nebezpečí pádu nebo vstupu do nebezpečného nebo zakázaného prostoru a nedochází k omezování provozu, pro který byla plocha zřízena.

Jaká je minimální výška zábradlí podle platných norem?

Výška zábradlí se určuje podle dvou faktorů: opory při stoupání a zabránění pádu. Minimální výška zábradlí je 900 mm pro sníženou hloubku volného prostoru, 1000 mm pro základní výšku a až 1200 mm pro zvláštní případy.

Jaká je minimální výška madla na schodišti?

Minimální výška pro umístění madla na schodišti v veřejných prostorech je 900 mm a maximální 1200 mm. Pro prostory určené dětem platí rozestup 400 až 700 mm a průřez madla 30-40 mm. V bezbariérových stavbách se šikmými rampami je minimální výška madla 300 mm.

Napsat komentář