Výpočet schodiště aneb jak snadno spočítat schody

Chcete si být na sto procent jistí, že se budete na novém schodišti pohybovat dostatečně pohodlně? A že rozměry schodů budou odpovídat všem předpisům? Zjistěte, jak na výpočet schodiště.

Proč v žádném případě nepodcenit výpočet schodiště

Jestli řešíte výpočet schodiště, jste na správném místě. Sklon, šířka a výška schodů je zásadní pro pohodlné bydlení. Představte si, že výpočet schodiště podceníte. A pak potřebujete do podkroví nastěhovat třeba skříň. Brzy zjistíte, že nejen stěhování věcí, ale taky obyčejná chůze může být nepříjemná.

Aby se po schodišti dobře chodilo, musí mít sklon 25° až 35° a další parametry, o kterých se dozvíte níže. Je nutné dobře počítat a měřit, aby se vám schody vešly do prostoru, který máte k dispozici.

A i když nejste projektanti nebo architekti, výpočet schodů můžete hravě zvládnout. Je třeba ale dbát na to, abyste schody počítali velmi přesně. Schody jsou základním prvkem domu. Pokud by se výpočet schodiště nepovedl, dodatečné úpravy jsou nadměrně komplikované a taky nákladné.

Obecné zásady při výpočtu schodiště

Jedna věc je stavba schodiště a druhá jeho výpočet. Potřebujete nejen zručnost. Ale taky se seznámit s hlavními pravidly, které se výpočtu schodiště týkají. Když se vám tohle povede a podchodná a průchodná výška je ideální, bude po schodišti radost stoupat i klesat. 

Přehled zásad, které se týkají výpočtu schodiště

  • Minimální výška zábradlí je 900 – 1100 mm.
  • Minimální šířka stupnice je 250 mm, optimální šířka je 300 mm.
  • Madlo zábradlí musí být umístěno minimálně 40 mm od líce zdiva.
  • Maximální počet schodišťových stupňů v rameni je 18.
  • Výška všech schodišťových stupňů je v celém schodišťovém rameni stejná.
  • Schodové nášlapy do domu by měly být hoblované bez nebezpečí zadření třísky.

Na co myslet při detailním výpočtu schodů

Výše jsme uvedli obecné zásady pro výpočet schodiště. Abyste si udělali obrázek, na co všechno myslet. Teď se do toho pustíme ještě důkladněji. Protože důležitých parametrů pro výpočet schodiště je mnohem víc.

Výška schodu by měla být od 15 do 18 cm

15 až 18 cm je ideální výška schodu. Je dobré si uvědomit, že dospělák zvládne klidně i vysoké schody. Jenže děti nebo senioři potřebují nižší schody. Myslete na to při výpočtu schodiště. Proto když zvolíte výšku schodu kolem 16 cm, máte jistotu, že v budoucnu nahoru každý “vyleze” bez problémů.

Šířka stupňů a šířka schodiště

Pro výpočet schodiště je samozřejmě také důležitá šířka. Jednak šířka stupně, která by měla být přibližně 30 cm. Pokud se bavíme o šířce schodiště, to závisí na počtu ramen, typu stavby apod.

Jednoramenné schodiště by mělo mít nejmenší světlou šířku 60 cm. To ale spíše v případech, kdy jde spíš o pomocné schodiště. Protože pokud byste měli tak úzkým schodiště něco stěhovat, možná ani neprojdete. Ideální šířka je však 90 cm.

U dvouramenných rovnoběžných schodišť by měla být šířka 90 a 20 a 90 cm. To znamená, že při výpočtu schodiště byste měli mít k dobru celkem 200 cm. Těch 20 cm je tam na to, abyste měli kam umístit zábradlí, bez kterého se většinou v domě neobejdete.

Ideální sklon schodiště je 25° až 35°

Běžný sklon schodiště je 25° až 35°. Sklon ramene odpovídá výšce schodového stupně od 15 do 18 cm.

Nejběžnější typy schodišť

Typů schodišť je celá řada. Může být jednoramenné, dvouramenné, točité nebo například lomené. Mezi nejpohodlnější patří jednoramenná schodiště. Ta je ovšem problém do domu “dostat”, zabírají spoustu místa. Nejběžnější jsou dvouramenná schodiště díky své jednoduchosti. Vejdou se poměrně na malý prostor. A pokud se vám do výpočtu dvouramenného schodiště vejde podesta, získáte ještě pohodlnější a praktičtější řešení.

Výpočet schodiště krok po kroku

1. Zjištění výšky schodiště

Prvním krokem při výpočtu schodiště je zjištění výšky, kterou mají schody překonat. Jedná se o výšku mezi podlahami spodního a horního podlaží.

2. Volba výšky schodišťového stupně

Vyberte výšku schodišťového stupně, 15, 16, 17 nebo 18 centimetrů. Tento parametr vydělte výškou schodiště. Po zaokrouhlení výsledku na celé číslo získáte požadovaný výsledek.

TIP: Nezapomeňte, že při výpočtu výšky dvouramenného schodiště musí být počet schodů sudý.

3. Výpočet konečné výšky schodiště

Výšku schodiště vydělíte počtem schodů a dostaneme konečnou výšku schodišťového stupně. Tuto hodnotu již nelze zaokrouhlovat. Výsledná výška může vypadat například takto: 172,258 mm.

4. Využití Lehmanova vzorce

S využitím Lehmanova vzorce pro výpočet schodiště získáte šířku schodišťového stupně a výsledek zaokrouhlíte na 0,5 nebo 1 cm. Vzorec vypadá takto: 2h + b = 630 mm.

5. Výpočet sklonu schodiště

Spočítáte sklon schodiště podle vzorce tgα = h/b a délku schodišťového ramene L = (n-1) x b, kde n je počet schodišťových stupňů.

6. Kontrola údajů výpočtu schodiště

Zkontrolujete, jestli je podchodná výška rovna, nebo vyšší než minimální hodnota hp = 210 cm a zda průchodná výška je rovna, nebo vyšší než minimální hodnota hpr = 190 cm.

Po výpočtu schodiště zkontrolujte, jestli se navržené schody vejdou do prostoru. Pokud by to nevycházelo, je možné schodišťový stupeň zkrátit. Mějte ale na paměti vše, co jste o výpočtu schodiště doposud zjistili.

Vysvětlení pojmů souvisejících s výpočtem schodiště

Výše v textu jsme při výpočtu schodiště používali několik termínů. Považujeme za nutné tyhle vysvětlit.

Průchodová šířka schodiště by měla být násobkem 60 cm. U rodinných domů se doporučuje minimální průchodná šířka (šířka schodišťového ramene) 90 cm.

Podchodná a průchodná výška schodiště slouží k tomu, aby byla chůze po schodišti pohodlná a bezpečná. Podchodná výška se značí svislicí mezi hranou schodišťového stupně a podhledem nad tímto stupněm (u rodinných domů by měla měřit minimálně 2 10 cm). Průchodnou výšku zjistíte na kolmici mezi výstupní čarou a podhledem. Podesta je vodorovná plošina, která na schodišti ukončuje schodišťové rameno. Využití podesty je důležité například mezi dvěma schodišťovými rameny. Usnadňuje chůzi a je velmi praktické při běžném pohybu i při stěhování.

Nejvíce vás zajímá

Jaké jsou obecné zásady pro výpočet schodiště?

Mezi obecné zásady pro výpočet schodiště patří minimální výška zábradlí, minimální šířka stupnice, maximální počet schodů v rameni a rovnost výšky všech stupňů v rameni.

Jaké jsou nejběžnější typy schodišť?

Mezi nejběžnější typy schodišť patří jednoramenná a dvouramenná schodiště, přičemž dvouramenná schodiště jsou častější kvůli své jednoduchosti a menšímu prostorovému nároku.

Jaký je postup při výpočtu schodiště?

Postup při výpočtu schodiště zahrnuje zjištění výšky, volbu výšky schodišťového stupně, výpočet konečné výšky, využití Lehmanova vzorce pro výpočet šířky stupně, výpočet sklonu a kontrolu údajů výpočtu.

Jaká je ideální výška schodu pro pohodlné stoupání po schodišti?

Ideální výška schodu by měla být mezi 15 a 18 cm, přičemž 16 cm bývá nejčastější volbou. Tento parametr je nutné vzít v úvahu při výpočtu schodiště, aby se zajistila pohodlná chůze.

Napsat komentář