Vnitřní zateplení stěn a stropu

Zabezpečit svůj dům před únikem tepla je v dnešní době téměř nutností – ceny za topení dřevem, elektřinou či plynem se citelně zvedly, a proto je na místě pořídit si dodatečné vnitřní zateplení, které vám pomůže zamezit tepelným ztrátám. Ovšem vnitřní zateplení není jen o tom, udržet v chladných měsících teplo uvnitř domu, ale i o tom udržet nesnesitelné vedro za vašim prahem. Zateplení domu zevnitř není žádný oříšek. Avšak pro ty, kteří se chtějí lépe orientovat v možnostech zateplení zevnitř, jsme níže sepsali pár variant z mnoha, které jsou již dnes na trhu běžně dostupné.

Vnitřní zateplení stěn

Velmi často se u starších budov setkáváme s nadměrnou vlhkostí a následně i plísněmi. Vznikají tepelné mosty a dochází k úniku tepla. Ne každou budovu je možné zateplovat z vnější strany, například historické stavby. Níže představujeme možnosti, které vám pomohou těmto nešvarům zabránit.

Zateplení vnitřních stěn polystyrenem

Velmi častým a oblíbeným způsobem je zateplování polystyrenovými deskami. Ty se nejčastěji používají v tloušťce 15 cm. Ovšem najdou se i tací, kteří se od zateplení vnitřní stěny polystyrenem odvracejí z důvodu, že tento materiál není dobrým obráncem proti vlhkosti, a naopak může zapříčinit vznik plísní pod izolací. Ovšem dnes už je na trhu k dostání speciální granulovaný polystyrenový izolant, který by měl veškeré tyto obavy vyvrátit. Polystyren pohlcuje a odpařuje vlhkost z místnosti.

Vnitřní zateplení Multipor

Nově jsou na trhu dostupné minerální vnitřní zateplovací desky, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Nemusíte utrácet za tlustý izolant a obírat se o prostor místnosti – výhodou je, že ke snížení úniku tepla stačí jen úzká destička. Hodí se do míst, která jsou náročná na zateplení. Desky jsou nehořlavé, paropropustné a velice lehké. Dále jsou skvělými zvukovými izolanty a neobsahují škodlivé látky jak pro člověka, tak i pro přírodu.

Vnitřní zateplení stříkanou pěnovou izolací

Tato metoda se hodí nejen do interiéru, ale také do exteriéru. Je možné provádět vnitřní zateplení v kterémkoliv ročním období, za jakéhokoliv počasí. Opět jako u zateplovacích desek i zde je minimální úbytek prostoru, protože pěna se stříká ve slabých vrstvách. Dostane se i do těch nejmenších prostor a zabraňuje tak vytváření tepelných mostů.

Vnitřní zateplení stropu

Kamenem úrazu při touze snížit účet za topení se stává nezateplený strop. Teplo stoupá vzhůru a uniká přes nezateplené stropní podhledy, popřípadě se drží na nevyužívané půdě nebo slouží jen jako skladovací prostor. Strop můžeme zateplit těmito způsoby:

Zateplení stropního podhledu

Velmi snadným, avšak ne příliš využívaným způsobem zateplení je položení materiálu na podlahu půdy. Pokud půdu nevyužíváte k bydlení a slouží vám jen jako skladovací prostory, je ideální půdu vyklidit a začít se zateplováním právě tam – teplo stoupá vzhůru a drží se právě v půdních prostorách, ve kterých je vám k ničemu a hřeje tak akorát skladované harampádí. Zateplení zevnitř je možné kdykoliv odstranit, pokud se například rozhodnete pro půdní vestavbu.

  1. Můžete použít buď minerální, či skelnou vatu, pod které je třeba umístit parotěsnou fólii z důvodu zabránění kondenzace vlhkosti a následnému vzniku plísně. Pokud chcete, aby byla půda pochozí, je potřeba přes izolaci na podkladní hranoly položit OSB desky či prkna. Je možné nepokládat OSB desky na celý izolovaný prostor, ale utvořit z něj jen pochozí chodníčky. Avšak tato možnost je málo oblíbená kvůli velmi nepříjemné práci s vatou, se kterou je nutné pracovat jen v ochranných pomůckách.
  2. Další možností je zvolit si vnitřní zateplení polystyrenem, které je jednoduché a velmi praktické. Pro toto zateplování se používá polystyren s označením EPS 100Z či S. Tloušťka polystyrenové izolace se mění v závislosti na celkovém stavu objektu. Malým tipem pro ty, kteří si zvolí tento způsob zateplení je, že je vhodné pokládat desky do dvou vrstev na sebe tak, aby zakrývaly mezery ve spodní vrstvě a tím pádem snižovaly možnost úniku tepla. Pokud máte položenou izolaci ve správné tloušťce vzhledem k vašemu objektu, poslouží vám automaticky jako pochozí plocha bez nutnosti jakýchkoliv dalších úprav.

Zateplení kontaktním způsobem

Pro zateplení stropu zevnitř svépomocí není tato metoda moc vhodná. Doporučujeme objednat si pověřeného pracovníka, který ví, co dělá. Pro správnou funkci izolantu je důležité dodržet přesný technologický postup a doporučenou světlou výšku prostoru, která je 2,5 m. Izolace se celoplošně lepí k podkladu a poté se připevňuje talířovými hmoždinkami.

Zateplení foukanou izolací

Pokud je strop dutý, může se stát, že při použití výše zmíněných typů izolace nepronikne materiál až k trámům a budou vznikat tepelné mosty. Proto je nejlepší volbou sáhnout po foukané izolaci. Jde v podstatě o „vlákna“, která jsou vzduchem hnána trubkou až do předem stanovených míst a vyplní každou škvírku. Jedinou nevýhodou foukané izolace je, že se jen velmi obtížně zjišťuje její tloušťka.

Na co si dát při vnitřním zateplování domu pozor?

Jelikož jde o značnou investici, je dobré dbát na precizní provedení, aby izolace splnila svůj účel na 100 %. Níže najdete body, které je dobré si pohlídat ještě před samotnou montáží zateplení.

  1. Připravte si čistý podklad.
  2. Naplánujte vrstvení jednotlivých materiálů.
  3. Správná tloušťka zateplení vám zajistí funkčnost izolace.
  4. Zajistěte správné uchycení materiálu.

Nejvíce vás zajímá

Kolik ušetříte za vytápění při zateplení stropu?

Stropem můžete přicházet i o 30% tepla. Při zateplení stropu (ideálně spolu se zateplením střechy) dokážete tedy ušetřin zhruba třenitu nákladů.

V kterých ročních obdobích lze provádět vnitřní zateplení?

Vnitřní zateplení stěn a stropů lze, narozdíl od vnějšího zateplení domu, provádět v kterémkoliv ročním období.

Napsat komentář