Hustota betonu a jeho váha

S betonem, jakožto stavebním materiálem, který získáte smícháním cementu, kameniva a vody, se můžete setkat již v textech o starém Římě. Avšak není beton jako beton a proto ani odpověď na otázku kolik váží, není zcela jednoznačná. Záleží zejména na druhu betonu, na přísadách a na jeho momentální vlhkosti.

Hmotnost betonu

Velmi obecně – váha betonu se pohybuje v rozmezí mezi 300-3000 kg/m³. Ve stavebnictví můžete narazit na pojem pěnobeton. Jde o velmi lehoučký materiál, který se používá v místech, ve kterých je potřeba, aby byl lehčí než voda. Ten má jen 300-900 kg/m³. Opačným extrémem jsou velice těžké betony, které váží až 3000 kg/m³ a více.

Objemová hmotnost betonu

Beton se dá rozdělit do třech základních skupin, které mají určitý váhový rozptyl. Objemová hmotnost betonu může nabývat až extrémní váhy, a to až 6000 kg/ m³.

Lehčený – 300–2000 kg/m³

Tento druh betonu dosahuje minimální váhy díky tomu, že klasické plnivo (štěrk či písek) je nahrazeno keramzitem (keramické kamenivo), liaporem nebo speciálními polystyrenovými kuličkami. Zkrátka je nahrazeno nějakým odlehčeným materiálem. Do váhy 1000 kg/m³ dokonce plave na vodní hladině. Nemyslete si ale, že díky tomu jde o nějaký nekvalitní materiál mezi betony! Naopak má lehčený beton dlouhou životnost a je vysoce odolný. Dále potěší svojí nízkou hmotností zejména tehdy, když je potřeba pohybovat s materiálem po stavbě. Lehčený beton je snadno recyklovatelný a lehce se opracovává. Své využití najde zejména při stavbě podlah, nicméně je vhodné ho použít do míst, kde bojujete s nosností a tepelně izolačními vlastnostmi.

 • podlahy s vysokým zatížením,
 • podlahy s podlahovým vytápěním,
 • protihluková izolační vrstva,
 • zajištění inženýrských sítí,
 • lehké vyrovnávání a vyplňování,
 • nastavitelné desky a jejich betonování.

Konstrukční – 2000-2500 kg/m³

Konstrukční beton je nejběžněji používaný (tvoří ho voda, cement a kamenivo) a potkáte ho doslova na každém kroku. Řadí se do pevnostní třídy C12/15 – C50/60. Lze si ho přikrášlit k obrazu svému díky chemickým přísadám, které nám pomohou vyřešit snad každý problém. Týká se to například betonování v zimě či chladu, prosakování vody na povrch, zvýšení jeho pevnosti v tlaku nebo zpomalení tuhnutí.

 • stavba rodinných domů,
 • stavba komerčních prostor,
 • budování průmyslových hal,
 • budování zemědělských objektů,
 • dopravní stavby,
 • výstavba základové desky.

Vysokopevnostní – nad 2500 kg/m³

Poslední kategorií je vysokopevnostní beton třídy C50/60 a vyšší, který se používá zejména pro náročné projekty. Je nehořlavý a dokáže skvěle využít prostor – v posledních letech se z něj stále častěji staví výškové budovy ve městech. Jeho hlavními výhodami jsou jednoznačně zmenšení objemu betonových staveb a konstrukcí, dále zvýšení staticky účinného řezu a zvýšení trvanlivosti (má velice hutnou strukturu a zcela uzavřený povrch). To znamená, že je ideálním materiálem pro stavbu úzkých sloupů či velmi tenkých konstrukcí.

 • stavba mostů,
 • stavba nosníků, opěr a vnitřních podpěr,
 • výškové stavby.

Kolik váží beton po přidání kameniva

Do betonových směsí se přidávají drobné kamínky, které určují jeho výslednou strukturu, vzhled a hlavně váhu. Níže jsme sepsali vybrané druhy pro bližší představu o tom, jak přidané kamenivo a plniva dokáží ovlivnit, jaká bude konečná váha betonu.

Pórobeton

První představený druh betonu vznikl ve Švédsku. Od ostatních se odlišuje tím, že se do něj nepřidává žádné kamenivo. Jeho póry vznikají chemickým procesem za pomoci vodíku, který nemá z formy kam utéct, a tak produkuje stále větší množství bublinek. Ty po zatuhnutí pórobetonu zůstanou zatvrdlé. Má výborné tepelně izolační vlastnosti. Měrná hmotnost betonu se pohybuje do 1000 kg/m³.

 • při stavbě nízkoenergetických domů,
 • při stavbě několikapodlažních budov,
 • při konstruování střechy, vnitřních příček a stěn.

Jemnozrnný beton

Tento typ betonu se řadí mezi těžké. K cementu a vodě se nepřidává hrubé kamenivo, nýbrž písek hrubší frakce. Je možné použít i jemnější štěrk Je rovnoměrnější než drenážní beton, ale i přesto má viditelné póry. Je velice odolný vůči mrazu, vodě a má vysokou pevnost v ohybu.

 • ideální pro výstavbu vozovky,
 • stavba železobetonových konstrukcí (beton se zpevní ocelovým drátem či tkanou ocelovou sítí),
 • při stavbě hustě vyztužených konstrukcí.

Drenážní beton

V posledních letech se těší veliké oblibě. Je využíván hlavně z ekologického hlediska – do betonové směsi se přimíchávají kamínky 4/8 frakce (v betonu chybí jemná frakce), což při dešťových srážkách umožňuje 95% odtok vody z povrchu a přitom není potřeba povrch nijak spádovat. Při pokládce v místech, kde hrozí uklouznutí, je vhodné použít ostřejší kamenivo a v místech, kde dochází ke kontaktu s chodidly, je na místě použít kamenivo oblých tvarů. Drenážní beton je možné tvarovat dle libosti bez zbytečných odřezků, což například při použití zámkové dlažby není možné. Není ideální do míst, kde hrozí zanesení zeminou, tedy například do míst, kde se sesouvá půda.

 • pochozí plochy,
 • pojezdové plochy.

Kolik váží kubík betonu?

Na tuto otázku již známe odpověď. Běžně se setkáte s betonem vážícím 2000-2500 kg/m³. Avšak pro přesný výpočet je možné použít naši kalkulačku, která vám pomůže spočítat přesnou váhu. Do tabulky stačí vyplnit pevnostní třídu betonu, tvar lité plochy, objem konstrukce a k čemu bude beton využit. Závěrem je důležité zdůraznit, že váha suchého betonu je nižší než ještě nezatvrdlého, mokrého betonu.

Nejvíce vás zajímá

Jaká je objemová hmotnost betonu?

Beton dělíme do 3 základních skupin: Lehčený 300–2000 kg/m³, Konstrukční 2000-2500 kg/m³ a Vysokopevnostní nad 2500 kg/m³. Maximální objemovou hmotností betonu je 6000 kg/ m³.

Kolik váží kubík běžného betonu?

Nejčastěji se setkáváme s betonem o objemové hmotnosti 2000-2500 kg/m³.

1 komentář u „Hustota betonu a jeho váha“

 1. Dobrý den paní Terezo Pánková,
  pokud nemáte o problému ani ponětí a ani nejste schopná pochopit o co v daném oboru jde, nepište prosím nic. Plácáte úplné zmatenosti.

  Odpovědět

Napsat komentář